Điều khoản và điều kiện thanh toán

Last Updated on 24 Tháng Hai, 2021

Điều khoản & Điều kiện thanh toán

Chúng tôi chỉ chấp nhận các hình thức thanh toán như sau:
– Khách hàng thanh toán trước đầy đủ 100% giá trị đơn hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
– Khách hàng tạm ứng trước một phần giá trị đơn hàng, giao hàng thu tiền nốt.
Ghi chú: Trong trường hợp xảy ra tranh chấp (nếu có), chúng tôi sẽ căn cứ vào:
+ Đơn đặt hàng của Khách hàng (Có xác nhận của khách hàng SMS, Email, Form đặt hàng)
+ Phiếu xuất kho (có đóng dấu xác nhận của Công ty)
+ Hóa đơn thu tiền (có đóng dấu xác nhận của Công ty) hoặc Biên lai chuyển tiền của Ngân hàng
Làm bằng chứng để giải quyết tranh chấp theo đúng quy định pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam.

Phương thức thanh toán

Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) như sau:
– Thanh toán tiền mặt
– Thanh toán chuyển khoản: Thông tin chuyển khoản như sau:

Tên tài khoản: Công ty TNHH FATORO

Số tài khoản: 0361001744518

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank ) – Chi nhánh Phúc Yên

Scroll to Top
error: Alert:Nội dung được bảo vệ !!